تیـم بسکتبــال دانشـگاه علوم پزشکـی اراک

 
تاريخ : دوشنبه بیست و چهارم بهمن ۱۳۹۰

سیستم های حمله در بسکتبال

سیستم های هجومی در بسکتبال می تواند در گروه های زیر طبقه بندی شود

 ·         Motion offenses - a free lance style

·         Patterned offenses

·          Set offenses

·         Triangle offense

·         Zone offenses

مربی هر تیم باید از همه سیستم های  بسکتبال آگاهی داشته و سیستمی را که مناسب سرعت و قدرت وتوانای های تیم خود است را برگزیند به عبارتی سیستم انتخابی وی باید سایز تیمش باشد

Basketball Offense - Motion Offenses

این نوع حمله به بازیکنان یاد می دهد که بازی کنند و دفاع را بخوانند این نوع حمله قابلیت های بسیاری دارد و برای مقابله با دفاع man to man(یارگیری) و برخی از مدل های دفاع zone(جاگیری) مناسب است

این نوع حمله شامل انواعی از حمله های زیر می باشد

3-out, 2-in Motion Offense

4-Out, 1-In Motion Offense

Dribble-Drive Motion Offense

5-Out Open-Post Motion Offense

Basketball Offense - Patterned Offenses

این نوع حمله معمولاً توسط تیم هایی که post player قوی ندارند استفاده می شود. چون در این حمله بازیکنان جابجا می شوند ممکن است باعث اشتباه دفاع شود

 این حمله شامل حمله های زیر است :

Shuffle Offense

Flex Offense

Thunder Offense

Swing Offense

Basketball Offense - the Triangle Offense

این نوع از حمله مورد علاقه فیل جکسون است و اجرای صحیح آن نیاز به تمرین بسیار دارد.به هر حال در برابر دفاع یارگیری خیلی موثر است

 Basketball Offense - Zone Offenses

اکثر حملات ذکر شده برای مقابله با دفاع یارگیری مناسب اند ولی برای رویارویی با دفاع zone باید ازحمله zone بهره برد که انواعی دارد

Specific Zone Offenses
Attacking the 2-3 (or 2-1-2) Zone Defense
Simple, Easy 2-3 Zone Attack
2-3 Zone Offense Plays
Attacking the 1-3-1 Zone Defense
Attacking the 1-2-2 Zone Defense
Attacking the 3-2 Zone Defense
4-Out Zone Offense
5-Out Zone Offense
Attacking Junk Defenses
Attacking the Box-and-1 Defense
Open Post Double-Up Zone Offense

 Basketball Offense - Set Offenses

که شامل حمله های زیر می باشد:

1-3-1 Offense

1-4 Stack Offense

 4-Corners" Delay Offense

2-1-2 High-Post Offense

 در پست های آتی به شرح موارد گفته شده خواهم پرداخت



ارسال توسط شایان امجدی